ÚOCHB

Skupina Ullricha Jahna

Chemie přírodních látek
Vědecká skupina
Seniorská
CHEM cluster

O naší skupině

Výzkumná skupina je ve velkém rozsahu zaměřena na totální syntézu a biologická zkoumání přírodních látek. Na jednu stranu se zaměřuje na potvrzení jejich struktury, na stranu druhou věnuje také úsilí vývoji nových syntetických postupů umožňující zisk rozumného množství těchto látek pro následná biologická testování. Zájem skupiny sahá od komplexních diketopiperazinových alkaloidů přes terpenoidní a steroidní přírodní látky k metabolitům lipidů, jako jsou autooxidačně tvořené prostány nebo feromony, které jsou důležitými molekulami signálních drah u člověka, rostlin nebo hmyzu. Skupina poskytuje také patřičnou expertízu ve vybraných tématech medicinální chemie, ve kterých využívá syntetické přístupy inspirované přírodou. Neméně důležitým je pro skupinu výzkum „ze zvědavosti“, ve kterém jsou zkoumány nové přístupy v katalýze přechodnými kovy, využívající nekonvenční architektury ligandů, dále pak fotochemie a fotokatalýza, radikálové reakce, chemie reaktivních intermediátů a chemie přenosu elektronu.

Nahlédněte do naší laboratoře.

image